Обява Премиум

Технически сътрудник

Ние сме "Ви Джи Еф"! Фирма с над 25-години опит на едни от знаковите за България строителни обекти в инфраструктурното и високо строителство. Благодарение на този опит изградихме екип от специалисти, собствено ноу-хау и въведохме модерни строителни решения за:

 • Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
 • Ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие;
 • Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
 • Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви.

Във връзка с необходимост на екипа, обявяваме свободно работно място, за позицията ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК.

Основните отговорности, предвидени за позицията, са: Извършва цялостно административно обезпечаване на служителите във фирмата в това число:

 • Посреща и насочва клиенти и гости на фирмата към съответния търсен отдел и/или служител;
 • Отговаря на телефонна централа и насочва разговори към съответния отдел и/или служител;
 • Организира посрещането и изпращането на документи и пратки чрез куриерски фирми;
 • Води регистри за фирмения документооборот, поддържа бази данни и архиви свързани с дейността, която изпълнява;
 • Организира набавянето и поддържа наличности от необходимите офис канцеларски и други консумативи;
 • Поддържа актуална нормативно определената документация за предлаганите от фирмата продукти и системи.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

 • Висше образование - може и последна година студент;
 • Отлична компютърна грамотност (MS Office, Internet & E-mail);
 • Писмено и говоримо владеене на английски език на добро ниво;
 • Умения за работа с офис техника – принтер, скенер и копирни машини;
 • Много добри комуникативни умения, отговорност към поставените задачи, инициативност и умения за работа в екип.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

 • Динамична работа и разнообразни ежедневни задачи;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
 • Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.
 • Ако имате нужда от промяна и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с кандидатите, които отговарят на посочените от нас критерии.

Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.