Обява Класик

МАРКЕТИНГ КООРДИНАТОР

За наш клиент - компания AboPharma, търсим опитен и мотивиран професионалист за ролята на:

МАРКЕТИНГ КООРДИНАТОР

Основни отговорности: • Участва активно в дефинирането и имплементирането на маркетинговата стратегия на компанията • Подпомага работата на Mаркетинг Директора • Супервизира маркетинговите дейности и проекти като координира всички въвлечени в тях служители и външни контрагенти • Участва в създаването на кампании във всички маркетингови/комуникационни канали (онлайн медии, телевизия, радио, печатни издания и др) и тяхното наблюдение • Участва в планирането и провеждането на събития • Поддържа тясни взаимоотношения с рекламните и маркетингови агенции на компанията • Участва в маркетингови проучвания, маркетингово планиране и анализ на пазара • Изготвя справки и отчети за дейността

Основни изисквания: • Минимум 3-4 години опит на релевантна позиция в областта на маркетинга на бързооборотни стоки – в рекламна / маркетингова агенция или на In-house маркетингова / бранд мениджърска роля • Висше икономическо образование, квалификационна степен „Магистър" или „Бакалавър" – Маркетинг, Бизнес комуникации е предимство • Компютърни умения – много добро ниво (MS Office пакет) • Много добро владеене на Английски език

Лични умения: • Проактивност и инициативност • Отговорност • Организираност • Комуникативност • Способност за работа в екип • Креативност • Инициативност

Ако се интересувате от тази възможност, моля, изпратете вашата автобиография. Информацията от нея ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лиценз № 2418 от 18.12.2017г