Обява Класик

СПЕЦИАЛИСТ ТЪРГОВСКИ МАРКЕТИНГ

За наш клиент - компания AboPharma, търсим опитен и мотивиран професионалист за ролята на:

СПЕЦИАЛИСТ ТЪРГОВСКИ МАРКЕТИНГ

Основни отговорности: • Подпомага маркетинговите дейности на компанията с фокус върхе trade marketing • Съучаства в проекти, подпомагащи стратегиите за компанията за търговията на дребно (аптеки, био магазини, супермаркети, дрогерии и др.) • Съдейства за реализирането на маркетинговите дейности в точките на продажба • Координира изработването на POS рекламни материали – стилажи, стикери, флаери, др. • Координира дейностите свързани с изработването на опаковките на продуктите в тясно взаимодействие с дизайнери, печатници и доставчици на материали/опаковки • Подпомага крос-функционалните проектни екипи при лансирането на нови продукти • Събира и анализира информация за ефективността на различните маркетингови активности в точките на продажба • Подпомага подготовката и ефективното участие на компанията в тематични конференции, изложения и др. • Изгражда и поддържа партньорства с BTL агенции и други контрагенти

Изискван опит: • 1 - 3 години опит на релевантна позиция е предимство

Квалификация и компетенции: • Висше (икономическо) образование • Компютърни умения – много добро ниво (MS Office пакет) • Добро ниво на владеене на английски – писмено и говоримо

Личностови особености: • Отговорност • Самостоятелност • Лоялност • Прецизност • Организираност • Комуникативност • Способност за работа в екип

Ако се интересувате от тази възможност, моля, изпратете вашата автобиография. Информацията от нея ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лиценз № 2418 от 18.12.2017г