Маркетинг експерт

T MARKET - Ние сме част от най-големия лидер в търговията с бързооборотни стоки в Прибалтика - MAXIMA GRUPE. В България сме от 2005 г. и оперираме на българския пазар с 125 магазина. В компанията работят над 2 600 служители. За 19 години се утвърдихме като водеща верига за хранителни стоки и голям работодател в България.

За нашия млад и креативен екип “Маркетинг” търсим Brand Manager с нестандартно мислене, проактивен, креативен, човек на действието, структуриран, гъвкав, да може да работи под стрес, да разбира от създаване на материали, да е екипен играч и с три годишен опит.

Задължения и отговорности:

Активно ще участваш в изграждането на комуникационата стратегия на компанията и ще насърчаваш лоялността към нея. Ще си отговорен/а за надзора на всеки аспект в маркетинга, свързан с марките. Ще взимаш решения за бранда, които да водят до по-силни продажби в бъдеще. За да постигнеш това ще работиш в множество области на маркетинга – от стратегия до изпълнение, мониторинг и обобщаване на изводите.

Като Brand Manager ще отговаряш за:

 • Всички комуникационни материали на компанията;
 • Управление на бюджети, свързани с бранд активностите;
 • Управление на множество проекти с различни етапи на развитие;
 • Анализиране на данни, като търсиш тенденции и сфери с потенциал;
 • Провеждане на пазарни проучвания;
 • Консултиране на множество екипи относно стратегия за брандиране;
 • Координацията на маркетинговия екип в компанията и външни изпълнители изпълнението на заложения план.

За да се справиш успешно с тези задачи, трябва да бъдеш:

 • Експерт с поне 3 години опит в областта на маркетинга, за предпочитане на позиция Brand Manager;
 • Силно аналитичен/а и в същото време креативен;
 • Проактивен/а;
 • Осъзнат комуникатор;
 • Екипен играч;
 • Добър мениджър на проекти;
 • Последователен/на и в същото време гъвкав/а;
 • Лесно адаптивен/а;
 • Силно мотивиран/а за успех.