Обява Премиум

ЕКСПЕРТ, ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЕКСПЕРТ, ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

„Райкомерс Инженеринг“ АД е холдингово дружество от водещи компании с над тридесет години опит в проектиране и изпълнение на мащабни инфраструктурни проекти, както и производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси. Във връзка с разширяване на дейността ни търсим амбициозен колега, който да се присъедини към семейството на холдинга ,, Райкомерс‘‘ на позиция Експерт, трудови възнаграждения.

Основни задължения на длъжността:

 • Изчисляване и администриране на трудови възнаграждения;
 • Изготвяне на ведомости, рекапитулации и подаване на декларации образец 1 и образец 6, справка, чл. 73, справки за НСИ;
 • Оказване на съдействие при решаване на казуси касаещи трудовите възнаграждения на служителите;
 • Изчисляване на сметките и обработване на данните за лицата по граждански договори;
 • Изготвяне на справки необходими за държавни институции, ръководството на компанията и счетоводен отдел;
 • Изготвяне на вътрешни доклади и справки (при необходимост), във връзка с планирането и контрола на персоналните разходи;

Основни изисквания към кандидата:

 • Завършено висше икономическо образование;
 • Професионален опит на съща или подобна позиция - минимум 2 години;
 • Отлични умения за работа с MS Excel и MS Office пакет;
 • Умения за работа с ERP система, ще се счита за предимство;
 • Познаване на законите и нормативната уредба;
 • Отлично познаване на действащото трудово и осигурително законодателство;
 • Висока лична ангажираност към трудовите задължения и отговорности;
 • Организационни способности, комуникативност и умения за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Постоянен трудов договор;
 • 8 часов работен ден, от понеделник до петък;
 • Допълнително здравно осигуряване- Лукс пакет;
 • Корпоративни мероприятия и тиймбилдинг;
 • Карти за спорт – Multisport и CoolFit на преференциална цена;
 • Корпоративни отстъпки в оптики;
 • Въвеждащи и професионални обучения.

Ако припознаваш себе си в описанието по-горе, не се колебай, а ни изпрати актуална автобиография, придружена със снимка още днес. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Личните данни и кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и ще бъдат използвани от “Райкомерс Инженеринг“ АД единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство, като няма да бъдат предавани на трети лица, освен ако законът не го изисква. Кандидатите предоставят личните си данни доброволно и ще имат право на достъп и коригиране на личните си данни след подаване на писмено искане.