Обява Класик

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

T MARKET - Ние сме част от най-големия лидер в търговията с бързооборотни стоки в Прибалтика - MAXIMA GRUPE. В България сме от 2005 г. и оперираме на българския пазар с 125 магазина. В компанията работят над 2 600 служители. За 19 години се утвърдихме като водеща верига за хранителни стоки и голям работодател в България.

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Ръководи счетоводния отдел на Компанията; • Организира и контролира счетоводната дейност в Дружеството, съгласно изискванията на действащото законодателство, Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО) и финансово счетоводната политика на компанията; • Организира, координира и контролира счетоводното приключване и изготвянето на финансовите отчети с цел осигуряване на съответствието им с изискванията на действащото законодателство, МСФО и изготвянето и предоставянето им пред съответните институции в законовите срокове; • Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно и счетоводно законодателство; • Осигурявате аналитична финансово-счетоводна информация на Ръководството; • Отговаря за своевременното плащане на дължими данъци и осигуровки към бюджета, както и на местни данъци и такси; • Отговаряте за комуникацията с НАП и органите на държавната администрация; • Подготвяте документи за проверки от държавната администрация и съдейства при извършването на независим финансов одит.

ИЗИСКВАНИЯ:

• Висше икономическо образование - "Счетоводство и контрол" или „Финанси“; • Опит на длъжност Главен счетоводител - минимум 5 години; • Отлично познаване на българското данъчно/ трудово законодателство; • Отлично познаване на МСФО • Опит в работата със SAP; • Опит в изготвянето на GRP ; • Свободно владеене на английски език – писмено и говоримо; • Много добра компютърна грамотност MS Office, включително умения за работа със специализирани счетоводни продукти; • Ръководни и организационни умения; • Умения за работа в екип и самостоятелно; • Ориентираност към срокове и резултати.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Възможност за работа и професионално развитие в стабилна международна компания, с утвърдени позиции на пазара; • Добра работна среда в екип от професионалисти; • Коректни трудови взаимоотношения и редовно изплащане на възнаграждението; • Ваучери за храна - 200 лв.; • Служебен автомобил.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята професионална автобиография, в която следва да посочите минимумът категории лични данни за съответната позиция : име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС ако такива данни се изискват за съответната длъжност.