Обява Класик

Сътрудник - Фактурист в хотел

Основни задължения:

Обработване на резервации Издаване на фактури и изпращането им на туроператорите Следене своевременното плащане на издадените фактури Други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността Изисквания:

Добро владеене на английски език, Ние предлагаме:

Трудов договор

Целогодишна заетост

Храна по време на работа

Транспортни разходи

Въвеждащо обучение

За допълнителна информация: тел. 0878 378 550