Обява Премиум

Старши Експерт Устойчиво развитие

Ние в Обединена българска банка се стремим нашите клиенти да бъдат винаги удовлетворени. Вярваме, че те искат да се чувстват спокойни и сигурни за себе си, своите близки, имуществото си. За да го постигнат, се нуждаят от финансиране и застраховки. Банково-застрахователният модел на КВС, който OББ и ДЗИ успешно развиват на българския пазар, дава именно това предимство на клиента – да получи цялостни финансови решения, пестейки средства и време. Това е едно от нашите уникални предимства.

Основни отговорности:

• Взима участие в бюджетирането и изготвянето на организационни цели и стратегия, свързани с устойчивостта, като координира процеса с другите дружества от групата в страната

• Регулярно проследява представянето на организацията относно целите и бюджетите й за устойчивост.

• Идентифицира и проследява основните тенденции в регулациите, свързани с устойчиви финанси и отчетност (CSRD, Таксономия и други), добри практики и стандарти.

• Участва пряко в разработването и подготовката на докладите на организацията към Групата и към Регулаторните органи, свързани с Устойчивостта - в това число организиране на процес по редовно събиране, почистване и анализ на данни.

• Анализира нови бизнес изисквания по отношение на ESG данни, участва в тестване, бизнес валидация, и одитиране на ESG данните.

• Участва в проекти, свързани със системната обезпеченост на данните, нужни за ефективното и навременно изготвяне на докладите на организацията в областта на устойчивостта.

• Участва при формулиране на предложения за политики за устойчивост и други инициативи.

• Изготвя презентации за вътрешни комитети и форуми

Изисквания за позицията :

• Висше образование

• Релевантен опит минимум 2 години в бизнес организация и/или ESG експертиза

• Афинитет към работата с данни

• Отлично владеене на английски език – говоримо и писмено

• Много добри умения за планиране, организиране, проследяване на резултати, работа по няколко задачи едновременно

• Аналитични и комуникативни умения

При нас ще откриете :

• Възможност да надградите бързо и качествено познанията си в областта на Устойчивостта (ESG) и устойчивите финанси в това число чрез външни специализирани обучения и вътрешна ежедневна подкрепа и предаване на опит.

• Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България

• Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността

• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България

• Допълнително здравно осигуряване

• Застраховка Живот/ Злополука

• Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)

• 25 дни платен годишен отпуск

• Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец

• Бонус за препоръчване на кандидат за работа

• Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер

• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

• Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

В случай, че искате да станете част от страхотния ни колектив, моля, изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД