Графичен дизайнер

Описание:

• Разработване на дизайнерски проекти с корпоративната визия на компанията;

• Адаптация на продуктови дизайни за портфолиото на компанията;

• Разработване и изготвяне на продуктови каталози, брошури и други рекламни материали, свързани с подкрепата на продуктите на компанията;

• Познаване на различни видове и техники за печат, с цел адекватност и оптимизация на качеството на възложените проекти;

• Подготовка и координиране на процеса на предпечат и печат на съответните материали

Изисквания:

• Добра компютърна грамотност - Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop и др. специализирани програми;

• Познаване на различни видове и технологии на печат;

• Креативност

• Добро владеене на английски и/или друг чужд език

Нашето предложение:

• Стаж за утвърден работодател/ фирма;

• Възможност за натрупване на опит в екип от професионалисти;

• Участие в интересни и креативни проекти;

• Разнообразна и динамична работа;

• Динамична работна среда с амбициозен екип

Моля, изпратете кратка автобиография и портфолио. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.