Архитект интериор

Описание:

 • Извършване на услуги, отнасящи се до интериорните пространства и включващи програмиране, проектен анализ, пространствено планиране, естетика и контрол върху работата на обекта
 • Изготвяне на технически чертежи
 • Обработване на техническа документация
 • 3D визуализации

Изисквания:

 • креативно използване и съчетаване на материали, технологии и обеми при пространственото планиране
 • съчетаване на практически и художествени идеи
 • творческо решаване проблемите, свързани с функцията и качеството на интериорната среда
 • познания по конструкция на интериора, строителни системи и компоненти, строителни разпоредби, оборудване, материали и обзавеждане
 • подготовка на чертежи и документи, отнасящи се до проекта на интериорното пространство
 • 3D визуализации
 • добро владеене на английски и/или друг чужд език
 • добра компютърна грамотност - Autocad и др. специализирани програми

Нашето предложение:

 • Стаж за утвърден работодател/ фирма;
 • Възможност за натрупване на опит в екип от професионалисти;
 • Участие в интересни и креативни проекти;
 • Разнообразна и динамична работа;
 • Динамична работна среда с амбициозен екип

Моля, изпратете кратка автобиография и портфолио. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.