Обява Премиум

Стажант Превенция на телеком измами, дирекция Финанси - гр. София

Ако търсиш старт на твоята кариера и желаеш да придобиеш реални знания и умения, то ние от Vivacom имаме интересно предложение за теб:

Позицията е свързана с:

 • Участие в организирането на процеси за ограничаване риска от загуби и превенция от измами

 • Следене на автоматични контроли и решения за предотвратяване на рискове

 • Изготвяне на справки и рипорти, свързани с анализ на дейностите за превенция на измами

 • Подпомагане на цялостната дейност на отдела в различни проекти

Очакваме от теб:

 • Висше образование в областта на телекомуникациите, информационни технологии, математика, бизнес мениджмънт или в процес на завършването му

 • Владеене на английски език – писмено и говоримо

 • Много добри компютърни умения

 • Стремеж за непрекъснато учене, постигане на резултати и желание за развитие

 • Аналитично мислене, внимание към детайла и силно развити комуникативни умения

Нашето предложение включва:

 • Платен стаж на трудов договор с възможност за дългосрочна заетост

 • Работа по реални проекти и задачи в екип от професионалисти в областта

 • Приятелска и подкрепяща среда

 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата

 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки като допълнително здравно застраховане, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта, възможност за работа от разстояние и много други

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 31 януари 2024 год.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.