СТАЖАНТ КЪМ ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО

СТАЖАНТ КЪМ ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО

„Шишеджам“ е основан през 1935 година с което дава началото на индустрията за производство на стъкло в Турция в съответствие с вижданията и визията на Мустафа Кемал Ататюрк – основателят на Турската Република. Днес, „Шишеджам“ играе водеща роля в областта на производство на стъкло и химикали. „Шишеджам“ е единствената световна компания, която оперира във всички сфери за производство на стъкла – плоско стъкло, домакинско стъкло, стъклен амбалаж и в химическата промишленост. Понастоящем, „Шишеджам“ се нарежда сред първите два най-големи производители на домакинско стъкло и в първите пет на производителите на стъклен амбалаж и плоско стъкло. Общността „Шишеджам“ е един от трите най-големи производители на калцинирана сода в света и световен лидер в хромовите химикали. „Шишеджам“ играе водеща роля в бизнес линиите за производство на плоско стъкло, домакинско стъкло, амбалаж, химикали, автомобилно стъкло, стъклени влакна, енергия и рециклиране. Холдингът има действащи заводи в Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ. Sisecam, прави твърди стъпки към целта си да се превърне в един от 3-те най-големи световни производители в основните си области на дейност, чрез своите компетентни човешки ресурси и интелигентни технологии, непрекъснато продължава да трансформира своята цифрова инфраструктура и култура, като взема предвид бъдещите нужди. Sisecam, който има 88 години опит, повече от 25 хиляди служители, производствени дейности в 14 държави на четири континента и търговска мрежа от повече от 150 държави, продължава пътя си на растеж в съответствие със своята стратегия „Global Excellence“ и с приобщаващия подход, който подпомага развитието на цялата екосистема на компанията. Sisecam поема отговорност за опазването на планетата, овластяването на обществото и трансформирането на живота със своята стратегия CareForNext, която е в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН и се съсредоточава около тях. Sisecam използва целия си опит и компетенции за насърчаване на устойчивото развитие във всеки аспект.

„Тракия Глас България“ ЕАД набира кандидати за провеждане на платен стаж в реална работна среда. По време на стажа одобреното лице ще има възможност да се запознае отблизо и в детайли със спецификите на извършваната дейност, както и да приложи на практика придобитите по време на обучението си знания.

Като част от Програма за млади таланти „Заедно“, ти ще придобиеш опит за:

 • Развиване на умения и подготовка за кариера в глобална индустриална компания;
 • Ще подобриш съществуващите си силни страни, докато развиваш ключови умения в изграждането на екипа, комуникацията, решаването на проблеми и управлението на проекти;
 • Ще се погрижим за твоето развитие, чрез провеждането на обучения, включването в бизнес училища и мрежа от лидери на Шишеджам;
 • Участваш в подготовката на проектната документация - събиране и систематизиране на документи, информация и кореспонденция по проект „ Стратегически анализ и оптимизация на разходите “;
 • Ще участваш в изготвяне на електронни файлове и ще съдействаш при изготвяне на финансови отчети;

Компетенции:

 • Учащи в трети или четвърти курс бакалаври, учащи магистри или докторанти във висше учебно заведение – специалност „Счетоводство и контрол“, "Финанси", „Икономика“ или с подобна насоченост;
 • Добро владеене на английски език;
 • Добро владеене на MS Office (Word, Excel);
 • Аналитично мислене, предприемчивост, инициативност и гъвкавост;
 • Мотивиран с желание за придобиване на нови знания и добър екипен играч;
 • Организираност и отговорност към изпълнението на поставените задачи;

Ние предлагаме:

 • 7 месечен платен стаж с работно време съобразено с ангажираността на студента в университета;
 • Стартиране на стажантската програма в Март 2024г.;
 • Ежемесечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната;
 • Осигурено работно облекло;
 • Храна по време на провеждане на стажа;
 • Осигурен транспорт;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв.;

Фирмата ще се свърже с одобрените по документи кандидати.