Обява Премиум

Стажант Телекомуникационни услуги - гр. София

Ако си любопитен,

обичаш да общуваш,

интересуваш се от техниката,

искаш да учиш от най-добрите

и да се развиваш в светкавичния святна телекомуникационните услуги,

ела и стани Стажант при нас!

Какви ще бъдат отговорностите ти?

 • Ще участваш в процеса по предоставяне на интернет и телевизия до крайните клиенти на Vivacom
 • Ще участваш в процеса по отстраняване на повреди по предоставените услуги

Какво очакваме от теб?

 • Да си последна година от средното си образование
 • Да имаш интерес към сферата на телекомуникациите
 • Да имаш мотивация да се учиш активно и да опознаеш телеком света

Какви ще бъдат предимствата за теб?

 • Кариерно развитие и обучения
 • Ще имаш възможност да се учиш от най-добрите специалисти в сферата и да се ориентираш кариерно
 • Ще имаш шанс за професионално развитие след края на стажа

Възнаграждения и бонуси

 • Ще сключиш трудов договор и ще започнеш своята кариера
 • Ще получаваш месечно възнаграждение спрямо работното ти време – на 4, 6 или 8 часа, спрямо възможностите ти
 • Ще получиш различни придобивки като: ваучери за храна, карта за спорт, смарт телефон, безплатна сим карта Unlimited и още много други

Как да кандидатстваш? Ако си готов да кажеш „ДА“ на възможностите и да стартираш своята кариера – натисни бутона „Кандидатствай“ и ни изпрати автобиографията си още сега!

Обявата ще бъде активна до 5 Март 2024 г., не изпускай своя шанс!

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.