Обява Премиум про

СТАЖАНТ В УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛНО БАНКИРАНЕ

Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как? Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани? Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб позиция? Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската програма на Пощенска банка!

Защо точно Пощенска банка? Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции, през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри.

Предимствата на нашата стажантска програма:

 • Активна е през летните месеци на настоящата година;
 • Продължителността е 3 месеца;
 • Платена е;
 • Провежда се във Централно Управление на Пощенска банка.

Какво можеш да очакваш от нас?

 • Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера;
 • Консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
 • Ценен опит от работи в динамичен екип от специалисти;
 • Участие в интересните актуални проекти на Банката.

Какви ще са твоите задължения?

Отдел Бизнес развитие Кредитни продукти и карти – ще участваш в динамична бизнес среда, чийто основен фокус е върху процеси и дейности, свързани с продуктово развитие на жилищни и ипотечни кредити. Анализ на бизнес среда, клиентско поведение, пазарни трендове, парметризиране на кредитни продукти и т.н. Позицията предоставя уникална възможност за запознаване от основните принципи и норми на жилищното кредитиране във водеща институция на пазара в тази област.

Отдел Кръстосани продажби и банково застраховане – ще участваш в отдел, който се занимава в бизнес развитие и продажби на застрахователни и пенсионни продукти за физически лица. Стажантът ще получи ценен опит за начина на организиране на продажбите дейности на застрахователни и пенсионни продукти, дефиниране на подходящи таргет групи от клиенти, структуриране на продажбени кампании. Колаборация и комуникация с трети страни – партньори – застрахователни компании, пенсионни дружества.

Отдел Операции с карти и разплащания – ще участваш в отдел, който се занимава с транзакции и операции на банкови карти. Стажът предоставя възможност за запознаване от близо с технологията на процесите, свързани с издаване, логистика на банкови карти, функционалности на банковите карти и картови системи. Стажът предоставя специфични и ценни технологични познания в областта на картовия бизнес и услуги.

Център за обслужване на клиенти – ще участваш в отдел, който се занимава с ежедневно обслужване и комуникация с клиенти на банката по повод възникнали запитвания и казуси. Стажът предоставя ценен и много странен опит, свързан с продуктите на банката; овладяване на техники за комуникация с клиенти.

Какви са очакванията ни за теб?

 • Да си студент или в процес на завършване на висшето си образование;
 • Да имаш отлични комуникативни умения;
 • Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
 • Да умееш да работиш в екип;
 • Да можеш да работиш с Microsof Office;
 • Владеенето на английски език е предимство;

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.