Обява Премиум про

Стажант в Управление "Правно"

Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как? Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани? Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб позиция? Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската програма на Пощенска банка!

Защо точно Пощенска банка? Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции, през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри.

Предимствата на нашата стажантска програма:

 • Продължителността е за 6 месеца на пълен работен ден;
 • Платена е;
 • Провежда се в управление „Правно“ на Пощенска банка.

Какво можеш да очакваш от нас?

 • Разширено обучение за придобиване на практически умения в областта на правото в банковата сфера;
 • Консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
 • Ценен опит от работата в динамичен екип от специалисти;
 • Участие в интересните актуални проекти на Банката.

Какви ще са твоите задължения?

 • Ще представяш/събираш документи и заверки от нотариуси, държавни органи, преводачи и др., когато е необходимо;
 • Комуникация с регулатори, други държавни органи и институции, органите и институциите на Европейския съюз и всички трети физически и юридически лица във връзка с дейността на банката и на дружествата от Групата на Юробанк.
 • Ще съдействаш в ежедневната работа на юрисконсултите в управление „Правно“ като под тяхно наблюдение ще помагаш в изготвянето/ ще изготвяш/ще съгласуваш правни документи – пълномощни, договори, становища.
 • Стажът е практически насочен и цели да въведе стажанта в многообразието и спецификите на професията на банковите юрисконсулти.

Какви са очакванията ни за теб?

 • Завършен семестриално минимум четвърти курс по специалност „Право“ в българско висше учебно заведение или еквивалентно равнище в чуждестранен университет; програмата е подходяща и като натрупване на начален професионален опит и за наскоро дипломирани юристи;
 • Да имаш отлични комуникативни умения;
 • Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
 • Да умееш да работиш в екип;
 • Да можеш да работиш с Microsoft Office;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.