Пощенска банка

Пощенска банка

Пощенска банка, част от Юробанк Груп, има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора. Компанията е отличена като Top Employer от международния независим Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света. Пощенска банка е модерна, универсална банка, която заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България.

Всички обяви от този работодател

-

Стажант във ФЦ в гр. Благоевгеад

Благоевград Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Плевен

Плевен Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Пазарджик

Пазарджик Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Кърджали

Кърджали Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Смолян

Смолян Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Хасково

Хасково Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Финансови иноватори: Стажантски проект на Postbank и Junior Achievement

София Банки, Кредитиране, Застраховане Непълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в Отдел Кол център

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в Отдел Продажби

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в Управление Риск

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в отдел Управление на клиентски данни

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в отдел Факторинг към управление Корпоративно транзакционно банкиране

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ДАI СТАРТ НА КАРИРЕРАТА СИ СЪС СТАЖ В ПОЩЕНСКА БАНКА

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В СЕКТОР КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ, гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ОПЕРАЦИИ - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛНИ ОПЕРАЦИИ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Русе

Русе Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Севлиево

Севлиево Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАНИ ЧАСТ ОТ SBB ACADEMY ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА И РАЗВИТИЕ В БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Търговище

Търговище Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Горна Оряховица

Горна Оряховица Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Габрово

Габрово Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Варна

Варна Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАНИ ЧАСТ ОТ SBB ACADEMY ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА И РАЗВИТИЕ В БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Велико Търново

Велико Търново Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Несебър

Несебър Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Мениджър трансформация на процеси

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ACCOUNT OFFICER in Medium Corporate Clients Department - Corporate Banking Division

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Specialist IT Security, innovations and analysis

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. Плевен

Плевен Търговия и Продажби Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

SENIOR IT EXPERT BANK CARDS APPLICATIONS

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Expert in Data Infrastructure Support Unit

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Senior Integration Developer

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

EXPERT MULTICHANNEL APPLICATIONS

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Specialist IT Security operations

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. София

София Търговия и Продажби Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. Сливен

Сливен Търговия и Продажби Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. Благоевград

Благоевград Търговия и Продажби Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Експерт Изготвяне на договорна документация

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. Стара Загора

Стара Загора Търговия и Продажби Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

CRM Salesforce administrator

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ В КОЛ ЦЕНТЪР

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ ИНДИВИДУАЛНО БАНКИРАНЕ за ФЦ В ГРАД БУРГАС

Бургас Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ за ФЦ в гр.Хасково

Хасково Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ФЦ В ГР. СЛИВЕН

Сливен Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Chief Expert Tax Control

София Счетоводство, Одит, Финанси Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Пловдив

Пловдив Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант във ФЦ в гр. Бургас

Бургас Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР, гр. Стара Загора

Стара Загора Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР, гр. Велико Търново

Велико Търново Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ за клон в търговски център (МОЛ), гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС за ФЦ в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ - ГР. СОФИЯ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС за ФЦ в град София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРЕМИУМ БАНКИРАНЕ - гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ И КАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ за ФЦ в гр. Монтана

Монтана Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАРШИ КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ за ФЦ в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ - ГР. СОФИЯ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ ПРЕМИУМ БАНКИРАНЕ - гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРЕМИУМ БАНКИРАНЕ - гр. Шумен

Шумен Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

КОНСУЛТАНТ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ /гъвкаво работно време/ - гр. Бургас

Бургас Банки, Кредитиране, Застраховане Непълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ за ФЦ В ГР. ПЛОВДИВ

Пловдив Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

КОНСУЛТАНТ ЕКСПРЕСНО БАНКИРАНЕ в Центрове Моменто в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ за ФЦ в гр. Несебър

Несебър Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ ИНДИВИДУАЛНО БАНКИРАНЕ ЗА ФЦ ГРАД НЕСЕБЪР

Несебър Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ за ФЦ в гр. Русе

Русе Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Управител на ФЦ в гр. Созопол

Созопол Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ И КАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ за ФЦ в гр. Бургас

Бургас Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРЕМИУМ БАНКИРАНЕ - ГР. БУРГАС

Бургас Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант в представителен офис в гр. Сандански

Сандански Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Senior IT Procurement Manager

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Оператор в отдел Телефонно събиране в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант в представителен офис в гр. Кюстендил

Кюстендил Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант в представителен офис в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ за ФЦ в ГР. СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В СЕКТОР КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ, гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ЗАПОРИ - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ за ФЦ в гр. Хасково

Хасково Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР, гр. Варна

Варна Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАЖАНТ В КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР, гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

СТАНИ ЧАСТ ОТ SBB ACADEMY ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА И РАЗВИТИЕ В БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС

София Банки, Кредитиране, Застраховане Непълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в Централно управление

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

IT TRAINEE

София ИТ сектор Пълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Стажант в представителен офис в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Непълен работен ден
Бързо кандидатстване
Кандидатстване с LinkedIn
Пощенска банка
Пощенска банка