Типове обяви в „WorkTalent“

 

1.       Колко типа обяви можем да публикуваме в платформата?

Можете да се възползвате от публикуването на 4 (четири) типа обяви в нашата платформа, които носят различно позициониране и възможности (след регистрация ще разберете точно какви са те):

-          Безплатна

-          Класик

-          Премиум

-          Премиум Про

 

2.       Има ли ограничение броят на безплатните обяви, които имаме право да ползваме?

След одобряването на вашия профил, акаунтът ви ще бъде зареден с възможността за публикуване на 10 безплатни обяви в рамките на 1 (една) календарна година от датата на неговата регистрация. На същата дата на следващата календарна година ще ви бъдат заредени в акаунта нови 10 безплатни обяви (неизползвани няма да се прехвърлят в новия едногодишен период). Тези десет безплатни обяви са общ брой ползваеми обяви в секция „Обяви за работа“ и в тази за „Обяви за стаж“.

3.       Какви допълнителни възможности ни дават платените типове обяви?

Платените типове обяви ви дават различни възможности:

-          възможност за позициониране на вашата обява в съответната категория

-          възможност да препоръчате на кандидатите предварително интервю и/или видео визитка.

-          възможност за задаване на допълнителни въпроси преди самото интервю

-          възможност вътре в обявата да посочите и препоръчате ТЕМА, по която желаете кандидат да се представи във видео визитката

-          възможност за ползване на външен линк с платформа за кандидатстване

-          възможност да събирате кандидататури и с "Бързо кандидатстване" 

-          възможност да събирате кандидататури и с "Linkedin кандидатстване" 

 

4.       Какъв е срокът на валидност на една обява?

       Срокът на валидност на една обява за работа е 30 (тридесет) дни от датата на публикуването и в платформата, а на обява за стаж е 90 (деветдесет дни).

 

5.       Можем ли да редактираме обявата си по всяко време, докато тече срокът на публикуване?

       Можете да редактирате обявата по всяко време, но без заглавието и вида на обявата. Всяка една редакция изпраща обявата ви за ново одобрение от администратор на платформата.

Екипът на „WorkTalent“ ви пожелава успех!