Пощенска банка

Пощенска банка

Пощенска банка, част от Юробанк Груп, има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора. Компанията е отличена като Top Employer от международния независим Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света. Пощенска банка е модерна, универсална банка, която заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България.

Всички обяви от този работодател

-

СТАЖАНТ ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ - БМБ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен инспектор

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

EXPERT DIGITAL TRANSFORMATION AND PERFORMANCE ANALYSIS

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

SENIOR IT EXPERT BANK CARDS APPLICATIONS

София ИТ сектор Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. София

София Търговия и Продажби Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС за ФЦ в гр. София

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

CRM Salesforce administrator

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

ЕКСПЕРТ В КОЛ ЦЕНТЪР

София Банки, Кредитиране, Застраховане Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка
-

Кредитен консултант - стоково кредитиране в гр. Варна

Варна Търговия и Продажби Пълен работен ден
Пощенска банка
Пощенска банка